Boktips: Leda andra av Leif Lund och Christina Molnar

Det här är en lättläst och bitvis ganska underhållande bok om hur du som chef ska få dina medarbetare att göra rätt saker.
För författarna påpekar att det är just det vi gör, våra ”arbetsbeteenden” som de kallar det, som skapar värdet av vårt arbete.
Det spelar alltså ingen roll om personalen kan en massa om de inte får ut det i handlingar som är värdeskapande för företaget.
Och det spelar heller ingen roll om du tycker någon är ”lat” eller ”flitig”. Det vad den faktiskt gör som är det viktiga.
Och när vi kommunicerar vad vi vill att folk ska göra måste vi vara specifika.
Har verksamheten ”kundfokus” som ett av sina kärnvärden så måste det beskrivas vilka handlingar och beteende detta ska mynna ut i. Annars kommer var och en göra sin egen tolkning och då blir det oftast pannkaka.
Efter att ha lagt närmare 100 sidor på att beskriva slöa förändringsinsatser (medarbetarssamtal, team-building etc) så avslutas boken med hur de menar man ska göra.
Och det handlar om att hela tiden uppmärksamma de anställdas beteenden vare sig de är bra eller dåliga.
Utvärdering och återkoppling krävs kontinuerligt för att skapa förändrade beteenden (eller för att behålla de som fungerar).
Jag tycker boken är bra. Språket är enkelt, exemplen är vardagsnära och lösningen på hur man ska leda bättre känns trovärdig.

Detta rimmar mycket bra med hur vi på kursen Att leda andra utan att vara chef hela tiden betonar att det är dina medarbetares konkreta beteenden, du kan och ska på verka.
Lär mer om kursen Att leda andra utan att vara chef här

Fredrik bankler

Utbildningsansvarig fredrik.bankler@kunskapsgruppen.se 031 – 22 24 55  /  0765-424 396

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Väntelista Vi informerar dig om denna kursen får lediga platser