”DET PRAKTISKA LEDARSKAPET GÅR SOM EN RÖD TRÅD GENOM HELA UTBILDNINGEN”

Peter Davidson föreläser

Vår utbildning Ledarskap i förändring lär dig som är chef att skapa och hantera förändringar på arbetsplatsen.
Kursen leds av den erfarne organisationskonsulten Peter Davidson.
Du ska ju hålla i den här kursen som heter Ledarskap i förändring. Vad handlar den om?
”Den handlar om det som nästintill alla står inför nu för tiden – att kunna hantera förändringar både i livet i stort men också i företag och organisationer. Att det som kanske var sanningar och till och med framgångsfaktorer förr kanske nu utmanas på grund av den allt ökande konkurrensen i omvärlden.”

Många chefer upplever att just det här med att leda förändringar, att skapa nya beteenden och att få medarbetarna att se saker på nya sätt är utmanande. Vad är det man ska tänka på för att lyckas leda förändringar?
”Till att börja med så ska man identifiera vad det är som sker runt omkring en som gör att vi har ett behov av förändringen. En grundidé är ju att man förstår hur det ser ut idag. Vilka faktorer är det som påverkar och spelar in när vi till slut inser att vi behöver anpassa oss och göra en förflyttning av vår verksamhet eller som individer?
Det andra är ju att förstå vad vi vill istället? Och vad kommer det att kräva av oss? Och hur kan vi då möta de eventuella invändningar eller hot och hinder som ändå är på vägen dit?”

Hur är upplägget på kursen?
”Vi ha valt ut fem stycken viktiga frågeställningar. Och sen tar vi oss an de här frågeställningarna och sätter fokus på respektive utmaning. Till exempel det här med vad är det som försvårar och förhindrar en förändring? Hur gör vi för att våra medarbetare ska förstå nyttan och också vilja vara med på den här förändringsresan?
Praktisk handling och praktiskt resonemang går som en röd tråd genom hela utbildningen. Teorin använder vi bara för att stödja praktiken. Det innebär att vi kommer att använda oss av metoder, lite know-how, lite praxis och också konkreta verktyg som kommer det öka sannolikheten att deltagaren lyckas med sitt förändringsarbete efter kursen.”

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Väntelista Vi informerar dig om denna kursen får lediga platser