Bo tonnquist

Bo Tonnquist

Bo Tonnquist är föreläsare och konsult med lång operativ erfarenhet inom projektledning, verksamhetsutveckling och marknadsföring.
Sedan mer än 20 år arbetar han med att utveckla och implementera projektorienterade arbetssätt baserade på best-praxis inom projektmetodiken och agila metoder. Inom ramen för Baseline Management är han också engagerad med att mäta och utveckla projektmognaden inom företag och organisationer.
Bo var med och utvecklade IPMA:s certifiering i Sverige och har varit medlem av IPMA:s svenska certifieringsstyrelse.

Väntelista Vi informerar dig om denna kursen får lediga platser