Göran Smedberg

Göran Smedberg
Göran är advokat vid Cross Advokater i Stockholm. Göran är specialiserad på arbetsrätt och biträder arbetsgivare i förhandlingar och tvister vid domstol. Göran är en mycket uppskattad föreläsare och kursledare. Han är redaktör för Bonniers handbok ”Praktisk Arbetsrätt”.

Väntelista Vi informerar dig om denna kursen får lediga platser