Lars JO Larsson

Lars visar hur vi samspelar med varandra och vad det gör som skapar det där klicket mellan människor. Eller tvärtom. Hur konflikter föds och göds. Lars arbetar inom ett brett område kring frågor om kommunikation, svåra samtal och effektiva möten. Han har sedan början av 90-talet hjälpt framgång åt otroligt många människor, de människor som utgör företag och organisationer.

Lars är en glimrande föreläsare och en skicklig utbildare. Han har kul. Och deltagarna också. Kan man få deltagarna att le, kan man få dem att lyssna. Och det är början till förändring.

Väntelista Vi informerar dig om denna kursen får lediga platser