Magnus Witting

Magnus Witting

Magnus har stor praktisk erfarenhet av hur du tar dig an integritetsfrågor i allmänhet och GDPR i synnerhet.  Magnus har bland annat lett arbetet med att implementera GDPR i Ale Kommun. Här kommer han att ge dig kunskapen och redskapen du behöver för att göra arbetet som dataskyddsombud på ett korrekt, och för resten av organisationen bra sätt.

Väntelista Vi informerar dig om denna kursen får lediga platser