Pernilla Wikström Pehrson

Pernilla är jur.kand och arbetar som chefsjurist i Örebro kommun. Hon har en bakgrund som jurist inom Örebro läns landsting och har arbetat med hälso- och sjukvårdsjuridik i många år.

Pernilla tjänstgör även som särskild ledamot vid länsrätten i Karlstad och medverkar som kursledare vid sjuksköterskeutbildningen vid Örebro universitet. Pernilla har tidigare undervisat i civilrätt på juristprogrammet vid Uppsala universitet och är en mycket uppskattad föreläsare.


Pernilla Wikström Pehrson har under många år varit en otroligt uppskattad föreläsare på vår kurs Lagar och föreskrifter i hälso- och sjukvården.

Hennes sätt att få detta ämne, som lätt skulle kunna bli torrt och urtrist, levande och intressant gör att i princip alla tycker att de här två dagarna är fantastiska. 

– Det är jätteroligt att hålla den här utbildningen, det finns otroligt många frågor som dyker upp. Och oftast engagerade deltagare och vi kan tillsammans resonera kring olika fall och situationer från deltagarnas vardag. Så det är en riktigt rolig kurs att hålla i, säger Pernilla. 

Varför ska man gå den här utbildningen? 

– Det är inte meningen att de som går den här kursen ska bli jurister. Men tanken är att man ska bli mer medveten om när det kan vara ett juridiskt problem som i vart fall bör kollas upp. Man kan ju få problem om man inte har koll på juridiken. Dels när det gäller skyldighet att lämna ut uppgifter till andra myndigheter. Det kan vara till polisen eller socialtjänsten. Och man har också en skyldighet att kunna reglerna om tystnadsplikt. Bryter du mot sådana bestämmelser kan du ju faktiskt bli straffsrättsligt ansvarig för ett sekretessbrott.  

Dessutom är det patienträttigheter: rätt att få information och att man ska inhämta patientens samtycke och frågan ”vem har rätt att gå in i en journal?”. Det är också bestämmelser som är viktiga att ha koll på.

Pernilla berättar om utbildningen Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården

Väntelista Vi informerar dig om denna kursen får lediga platser