FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING

Den här kurskategorin riktar sig huvudsakligen till dig som säljer eller marknadsför, men även till dig som i olika sammanhang behöver representera din verksamhet eller din verksamhets produkter eller tjänster. För privata företag är det särskilt viktigt att alla medarbetare har viss kunskap om försäljning, marknadsföring, retorik och representation. Ovärderlig kunskap som tyvärr ofta förbises. 

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din kurs får du chansen att fylla i en förstudie där du ges möjlighet att ställa frågor, men också berätta vad du vill lära dig mer om. Kursledaren kommer att läsa igenom förstudien och förbereda svar, diskussioner och övningar som är relevanta för just dig. Allt för att du ska kunna bli ännu bättre i din yrkesroll! 

 

VÅRA UTBILDNINGAR INOM FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING