Gratisföreläsning: Så har Falköpings kommun minskat sin korttidsfrånvaro.

Urban Stenberg från Falköpings kommun berättar om hur hans enhet har arbetat med att reducera korttidsfrånvaron.

Väntelista Vi informerar dig om denna kursen får lediga platser