KOMMUNIKATION & KONFLIKTHANTERING

Hur vi kommunicerar och uttrycker oss är avgörande för hur andra uppfattar oss. Våra utbildningar riktar sig till såväl chefer som medarbetare. På arbetsplatser är det ofta brister i kommunikationen som leder till missförstånd och eventuella konflikter.

Här hittar du våra utbildningar inom områdena Kommunikation och Konflikthantering. Vill du förbättra din förmåga att stå inför en grupp och hålla muntliga presentationer? Ja, då kanske du ska fundera på att gå en kurs i retorik. 
Eller behöver du lära dig mer om konflikter och svåra samtal med medarbetare – då har vi utbildningar för dig också!

 

VÅRA UTBILDNINGAR INOM KOMMUNIKATION & KONFLIKTHANTERING