10 mars 2020

Kursen lär dig hantera en oberäknelig omvärld

Det är turbulenta tider just nu.
Och kanske innebär det att nyttan av vår nya utbildning ”Dynamisk verksamhetsstyrning” aldrig har varit tydligare.
Den handlar nämligen om att utveckla en organisation som klarar av att hantera en oberäknelig omvärld.

Att acceptera osäkerhet, förutsätta det oförutsägbara och att agera dynamiskt är några av grundpelarna i den filosofi som kursledaren Knut Fahlén lär ut under kursen. Han arbetar numera som managementkonsult och har en bakgrund som forskare och ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Göteborg. Sammantaget har han drygt 30 års erfarenhet av att utveckla metoder och arbetssätt kopplat till osäkerhet och risk inom ekonomi- och  verksamhetsstyrning.
– Grunden i dynamisk, eller agil, ekonomi- och verksamhetsstyrning om du så vill handlar om att hela tiden vara anpassningsbar. Charles Darwin sa för över 100 år sedan: ”Det är inte den starkaste av arterna som överlever, inte heller den mest intelligenta som överlever. Det är den som är mest anpassningsbar för förändring.” och precis så är det även för organisationer. Många som har jobbat hela hösten med att planera och arbeta fram en budget för 2020 inser nu  att allt det jobbet varit meningslöst, säger Knut.
– Det innebär att man har lagt en himla massa arbetstid och resurser på saker som inte har varit det minsta värdeskapande – en grund för allt företagande. Dessutom innebär en traditionell budgetstyrning att pengar “låses fast” i ansvar, konton och aktiviteter. När så verkligheten förändras kan det leda till passivitet och oförmåga till anpassning i väntan på nya besked i en reviderad budget.

Vad kan man då göra om den verklighet man har planerat för plötsligt ser väldigt osäker ut?
– Det vissa företag gjorde under kaoset som uppstod i samband med Lehmann Brothers krasch 2008-2009 var att man släppte budgeten helt och bara sa ”nu kör vi bara på och gör så gott vi kan”. Resultatet visade sig ofta bli väldigt bra och många organisationer anpassade sin styrmodell till de nya behov och arbetssätt som uppstod.
– Det handlar här också om att man måste våga visa tillit till sina medarbetare och låta professionerna lösa de problem som uppstår. Samtidigt måste man givetvis ha koll på sina fasta och rörliga kostnader och en struktur för hur man följer upp, sätter mål och tar beslut.
Oavsett hur den här situationen utvecklar sig – vad kan man lära sig inför framtiden?
– Att det hela tiden händer och kommer hända oförutsedda saker som påverkar oss men som vi inte har kontroll över. Vi har haft finanskraschen, arabiska våren, vulkanutbrott på Island, oljeutsläpp i Mexikanska gulfen, flyktingkatastrofer, Trump…, och mycket mer och nu coronaviruset SARS-CoV-2 och de konsekvenser det för med sig. En av de viktigaste frågorna här är att man har en styrmodell som är dynamisk och en organisation som kan anpassa sig. Alternativet med en årsvis fast struktur och traditionell budgetstyrning passar sig hur som helst sämre.

Hur arbetar ni själva på Ekan Management med budget?
– Vi har ingen budget i traditionell mening utan jobbar efter rullande uppföljning av ekonomi och beläggning och med prognoser på cirka tre-sex månaders sikt. Sedan har vi kontinuerligt möten i olika konstellationer och på olika nivåer där vi stämmer av läget och agerar efter det. Sedan är vi ju inte så stora, vilket gör det hela relativt enkelt.
– Principerna fungerar dock oavsett storlek eller verksamhet. Nyckeln är att anpassa styrmodellens olika delar till den rytm, verksamhets- och affärslogik som man verkar inom.

Men sätter ni inte upp några resultatmål?
– Jo, vi har mål om till exempel viss tillväxttakt och beläggningsgrad per konsult och ser dessa mer som ambitioner. Vi kan även revidera målen beroende på vad som händer runt oss. Vi är ju beroende av hur andra branscher går och våra kunder och måste därför hela tiden vara kreativa kring hur vi kan förändra oss för att kunna fortsätta växa samtidigt som vi vill vara lönsamma.
Hur vanligt är det att verksamheter arbetar agilt och dynamiskt?
– Det är väldigt vanligt inom vissa branscher, men samtidigt ovanligt när det gäller ekonomistyrning. Många stora företag har börjat röra sig åt det hållet och här i Sverige har vi ju Handelsbanken som har arbetat enligt den här filosofin sedan 70-talet. Spotify är ett annat välkänt bolag som är långt fram på att anpassa sin styrning efter rådande läge men det finns fler.

Vad ger vår tvådagarsutbildning den som är intresserad av att lära sig mer om dynamisk verksamhetsstyrning?
– Man kan väl säga att här kommer man få serverat ingredienserna som behövs, och förslag på recept till hur man kan förändra den traditionella budgetprocessen och genom förändrad struktur eller styrmodell skapa en kultur där man hela tiden arbetar med kontinuerliga förbättringar och anpassar sig efter rådande läge.
– Jag möter många chefer men även ekonomer som är frustrerade över att man fortfarande arbetar på ett sätt där budgetprocessen och verksamhetsplaneringen tar oerhört mycket tid samtidigt som den ändå är inaktuell bara några månader senare. De kommer att få med sig verktyg att ändra på det och finna mer mening med ett modernare sätt att arbeta med ekonomi-och verksamhetsstyrning, avslutar Knut.

FREDRIK BANKLER
FREDRIK@KUNSKAPSGRUPPEN.SE
031 – 22 24 55  /  0765-424 396

 

 Läs mer om kursen Dynamisk verksamhetsstyrning

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Väntelista Vi informerar dig om denna kursen får lediga platser