”Min uppfattning är att projekt är en av de mest missuppfattade arbetsformerna.”

Bo Tonnquist Utbildaren Bo Tonnquist har arbetat med projekt i en mansålder och har genom åren sett många exempel på projekt som havererar på grund av bristande kompetens.
– Projekt är en bra arbetsform, men för att det ska lyckas och vara kul så finns det vissa grundläggande saker man bör känna till, och tyvärr så slarvas det väldigt mycket med det, och då blir det inte så kul och bra. Det är därför man ska gå en kurs, säger han.

Efter 20 år som projektledare och ytterligare 20 år som utbildare, konsult och författare kring temat projektledning är det få som vet mer om vad som ska till för att ett projekt ska lyckas – och misslyckas.
En projektledare som har kunskap om hur projektet ska genomföras, och verktygen att göra, är essentiellt.
Efter att ha gått Kunskapsgruppens kurs med Bo är det precis de här sakerna du får med dig.

För vem är den här kursen utformad?
– Den vänder sig till personer som leder och styr projekt i någon form, säger Bo Tonnquist.
– Primärt är det rätt så gröna projektledare. Men det är lika välkommet med de som är mer seniora. Många behöver få i sig lite metodik även om de har arbetat ett tag. Och sitter man i en beställande roll i ett projekt så har man mycket nytta av utbildningen också som projektbeställare.

Du får med dig en verktygslåda som du själv måste börja praktisera.

Vad lär man sig på den här utbildningen?
-Du får med dig en bra förståelse för varför projekt ser ut som de gör, alltså hela projektprocessen. Med faser och beslutspunkter. Och du får också en bra förståelse för de olika rollerna som finns i ett projekt, och syftet med de olika rollerna. Vilket ansvar olika roller har, och relationen mellan rollerna. Och du får med dig en uppsättning olika metoder; Hur man driver förstudier, hur man analyserar projektet, hur man tar fram fungerande planer och hur man följer upp projektet under själva genomförandet.
– Man kan säga att du får med dig en verktygslåda som du själv måste börja praktisera.

Men passar den verkligen för alla branscher?
– Ja, alla branscher och alla typer av projekt. Det här är generisk kunskap. Det finns ett stort antal projektmodeller, några är mer detaljerade än andra. Men de bygger på samma generiska process. Produktutvecklingsprojekt ser till exempel inte likadana ut som marknadsföringsprojekt, men processen de följer är i grunden mycket lika.
– På kursen får du plattformen så att du har lättare att förstå varför projekt ser ut på ett sätt i ett företag och på ett annat sätt i ett annan. Men i grunden är det samma flöden man följer, och relationen mellan olika roller, även om de heter lite olika, är de samma.

Jag tror att man gör väldigt mycket i onödan i dag i projekt som inte blir bra och så får man göra om. Det finns en otrolig potential som man inte får fram.

Varför är det viktigt att utbilda sig i projektledning?
– Min uppfattning är att projekt är en av de mest missuppfattade arbetsformerna. Många tror att det räcker att kalla något ett projekt och utse en projektledare så löser det sig. Men projekt behöver förutsättningar för att lyckas. Och det finns vissa sätt, vissa metoder som faktiskt underlättar väldigt mycket om man ska genomföra projekt.
– Jag tror att man gör väldigt mycket i onödan i dag i projekt som inte blir bra och så får man göra om. Det finns en otrolig potential som man inte får fram.
– Projekt är en bra arbetsform, men för att det ska lyckas och vara kul så finns det vissa grundläggande saker man bör känna till, och tyvärr så slarvas det väldigt mycket med det Och då blir det inte så kul och bra. Och det är väl därför man ska gå en kurs, avslutar Bo.

HÄR LÄSER DU MER OM UTBILDNINGEN I PROJEKTLEDNING

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Väntelista Vi informerar dig om denna kursen får lediga platser