NY SOM CHEF

Flikar

Komplettera med andra utbildningar!

När du har ledarskapet på plats kan det vara bra att även säkra upp kunskap och kompetens inom andra områden. Du som deltar på Ett strålande ledarskap har 50% rabatt på våra kurser i Arbetsrätt och Ekonomi för icke-ekonomer.