Caroline ökade sin förståelse för olika personlighetstyper