Filippa fick ledarverktyg till sitt dagliga arbete