Testa dina kunskaper i ekonomiska begrepp

Känner du dig osäker när du sitter på möten och det börjar pratas om insolvens och periodisering? 
Eller har du full koll på vad revisorn säger? 
Här kan du testa i fall du är icke-ekonom, lite-ekonom eller ekonom - och få ett bra erbjudande av bara farten.