Så funkar det med ST- och SK-kurser

För den oinvigde kan vägen till att bli specialistläkare kännas krånglig. Och det är heller inte så att den är lika för alla. För att bli specialist måste man uppfylla ett antal delmål som specificerar de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du som läkare behöver ha för att få bevis om din specialistkompetens.

Det här gäller om du vill bli en specialistläkare
Alla läkare som vill bli mer än ”bara” legitimerad måste specialisera sig. Detta gör man genom att genomföra en Specialisttjänstgöring (ST). För att bli specialistläkare ska varje läkare uppfylla ett antal mål (så kallade delmål). Det är först när du har uppfyllt dessa som du kan bli färdig specialist.
Delmålen är i sin tur uppdelade i tre olika nivåer. A-, B- och C-mål. Du kan uppnå de här målen antingen genom praktik eller genom utbildning. Alla som gör ST får sin egen individuella utbildningsplan.

Från övergripande till nischade mål
A-målen är övergripande och gäller oavsett vilken specialistkompetens du siktar på. Här handlar det om att lära sig om bland annat patientsäkerhet, etik, och ledarskap. Kompetenser alla läkare behöver.
Även B-målen rör de flesta specialiseringar. Typiska B-mål är till exempel sjukdomsförebyggande- och hälsofrämjande arbete. 
Utöver dessa har varje specialisering sina unika delmål som ST-läkaren ska uppnå – C-delmål.  
Till exempel kan en kardiolog läsa en SK-kurs i hjärtsvikt, medan den kursen kanske inte är nödvändig för en urolog.
Vill du läsa mer om målbeskrivningarna kan du hitta dem i författningen Läkarnas specialiseringstjänstgöring(SOSFS 2015:8 och HSLF-FS 2021:8).

Hur når man de olika delmålen?
De olika delmålen kan alltså uppnås genom antingen klinisk tjänstgöring eller genom deltagande i olika utbildningar. SK-kurser (specialistkompetenskurser) är en variant. SK-kurser är statligt finansierade, har en central antagningsprocess, och syftar främst till att ge ST-läkarna kunskap inom sin unika specialitet (C-delmålen). 
Vid avslutad och godkänd SK-kurs får ST-läkaren ett intyg där de delmål som är uppnådda finns specificerade. Intygen utgör sedan en del av de underlag som används för att så småningom ansöka om specialistkompetens.

Kunskapsgruppen vald som långsiktig leverantör
Socialstyrelsen upphandlar varje år ett antal SK-kurser från olika kursleverantörer. Gemensamt för de kursleverantörer som långsiktigt får bedriva SK-kurser är att de kontinuerligt uppvisar hög kvalitet på sina kurser. I inte mindre än 11 fall har Socialstyrelsen valt Kunskapsgruppen som långsiktig leverantör av SK-kurser.

SK-kurser utgör endast en del av kursutbudet för ST-läkare där övriga ST-kurser även kan tillhandahållas av kursleverantörer i egen regi. Kunskapsgruppen erbjuder ett flertal kurser som hjälper ST-läkare att bli färdiga specialister. 

Här läser du mer om våra kurser för ST-läkare

KONTAKTA GÄRNA MIG OM DU HAR FRÅGOR!

Sally ryding

Utbildningsansvarig sally.ryding@kunskapsgruppen.se 072-542 43 00

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Väntelista Vi informerar dig om denna kursen får lediga platser