Socialstyrelsen väljer Kunskapsgruppen 2023-2026!

I inte mindre än 11 fall har Socialstyrelsen valt Kunskapsgruppen som långsiktig leverantör av SK-kurser.
Detta innebär att vi expanderar vårt utbud för ST-läkare kraftigt under 2023 och framåt.
Kurserna går inte att boka via kunskapsgruppen.se. I stället gör du din ansökan via Socialstyrelsen.

 

De SK-kurser som arrangeras löpande i Kunskapsgruppens regi är:

Kardiologi – Översikt
Internmedicin – Översikt
Hjärtinfarkt och kärlkramp
Hjärtsvikt – översikt
Allmänmedicin – Öron näsa hals
Allmänmedicin – Ortopedisk medicin – övre
Allmänmedicin – Ortopedisk medicin – nedre
Allmänmedicin – Introduktion till allmänmedicin
Allmänmedicin – Dermatologi och venerologi
Allmänmedicinskt arbetssätt
Allmänmedicin – Beroendesjukdom

Hur går ansökan till?

Antagning till SK-kurser sker två gånger per år. Sista ansökningsdatum är den 1 maj för höstkurserna och den 1 oktober året innan, för vårkurserna. ST-läkarna ansöker om plats via Socialstyrelsens ansökningsportal för SK-kurser och får ett antagningsbesked till sin e-postadress när prioriteringen är klar.

Såhär ansöker du till en SK-kurs

1. Först går du till SK-kursers ansökningsportal, SK-kursers ansökningsportal (www.socialstyrelsen.se)
2. Logga sedan in med ditt BankID. När du sedan loggar in är det viktigt att du har en aktuell e-postadress, så att du inte missar några viktiga utskick. Välj gärna en e-postadress som du alltid har tillgång till oavsett var du är.
3. Gå sedan till SK-kurserna i kurskatalogen (klicka på rubriken Kurskatalog). Sök sedan efter de kurser som du är intresserad av att ansöka till. Du kan ansöka till max två kurser per termin.
4. När du har hittat en kurs som du vill söka klickar du på den och sedan på Gå till kurs. Du hittar knappen Ansök längst ned i kurs-beskrivningen. Läs igenom kursbeskrivningen ordentligt innan du ansöker, så att du vet att kursen är lämplig för dig.
5. Fyll i uppgifterna om din specialiseringstjänstgöring i ansökningsformuläret. Har du ansökt om SK-kurser tidigare måste du kontrollera att uppgifterna du tidigare angett stämmer och är aktuella. Kom ihåg att uppdatera antalet tjänstgöringsmånader om det har ändrats. Vi prioriterar deltagarlistorna utifrån de uppgifter du fyllt i och kan inte ändra din plats i efterhand om du skrivit fel. Det är extra viktigt att du anger en e-postadress du bevakar, eftersom du kan förlora kursplatser om du inte bekräftar dem i tid. Obs! Gör du en ST enligt HSLF-FS 2021:8 får du i nuläget välja att du gör en ST i samma specialitet enligt före-skriften SOSFS 2015:8. Detta påverkar inte dina chanser att få en kursplats.
6. När du har ansökt skickas en bekräftelse via e-post till den adress du angivit. Om du inte får detta meddelande, t.ex. för att din organisation har en brandvägg eller ett spamfilter som inte släpper igenom automatiserad e-post, kan du ändå logga in och se om din ansökan är registrerad under Mina ansökningar.
7. Under ansökningsperioden kan du när som helst gå in och återkalla din ansökan genom att klicka på Återkalla på sidan Mina ansökningar.

 

Övrig information:

  • Vårterminen sträcker sig från 1 januari till 31 juli, och höstterminen från 1 augusti till 31 december.
  • Ansökningsperioden till höstterminens kurser börjar i mars. Sista ansökningsdag är alltid den 1 maj.
  • Ansökningsperioden till vårterminens kurser börjar i augusti. Sista ansökningsdag är alltid den 1 oktober.
  • SK-kurserna är statligt finansierade och har därför inte några deltagaravgifter. Deltagaren betalar endast eventuella kostnader för kost, logi och resor. (För enstaka kurser tillkommer en internatavgift. Det framgår då under rubriken Kringkostnader i kursbeskrivningen i kurskatalogen).
  • Viss undervisning kan ske på kvällstid.
  • En del kurser kräver att du genomför vissa utbildningsmoment före det fysiska kursmötet. Det framgår då i kursbeskrivningen i kurskatalogen.
  • En kurs som inte får tillräckligt många sökande kan ställas in.
  • Du kan prenumerera på utskick om ansökan till SK-kurser. Då får du ett meddelande i samband med att ansökningsperioden öppnar. Anmäl dig som prenumerant under punkt 1. här: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/utbildning/sk-kurser/prenumerera-pa-utskick/

HÄR HITTAR DU DOKUMENTET OM ANSÖKAN FÖR UTSKRIFT

Ladda ner det här dokumentet där du hittar allt om hur ansökan till SK-kurserna går till.

LADDA NER DOKUMENTET HÄR

Du hittar mer information på Socialstyrelsens hemsida!

Kolla in denna länk där du hittar mer information: Om ansökan och antagning till SK-kurser: Inledning (socialstyrelsen.se)

Väntelista Vi informerar dig om denna kursen får lediga platser