Tekniska förvaltningen i Älmhult utbildades i Ekonomi: ”Mycket givande”

På tekniska förvaltningen i Älmhults kommun har de flesta ingen ekonomiutbildning sedan tidigare.
Men i det dagliga arbetet arbetar man ändå med att förhålla sig till budget, prognoser och personalkostnader.
För att stärka kompetensen valde man att arrangera utbildningen Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor internt.
– Frågan kom upp på en av våra avdelningar och då märkte vi att det fanns ett stort intresse hos flera att gå utbildningen. Och när vi blev så många så blev priset bättre och vi slapp utlägg för resa och hotell också, berättar Catharina Håkansson som är handläggare på Älmhults kommun och den som hade kontakten med Kunskapsgruppen.
Och resultatet av de två dagarna blev mycket lyckat.
Utvärderingen efteråt slutade på 4,53 på en skala 1-5 och deltagarna skriver bland annat:

En bra mix på vad jag behöver veta om ekonomi i offentlig verksamhet och hur man läser balans- och resultatrapporter.

Mycket givande och anpassad för oss som inte är helt insatta i ekonomi.

Mycket bra föreläsare. Hon varierade föreläsningen på ett bra sätt med fakta och exempel. Behaglig att lyssna på och framförallt kändes hon mycket kunnig inom området.

Här läser du mer om våra internkurser

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Väntelista Vi informerar dig om denna kursen får lediga platser