Företagsintern kurs

Led hållbart, långsiktigt och utvecklande

Ge ledarskapet i er organisation ett rejält lyft med vetenskapligt bevisade metoder!

Låt era chefer bli föredömen för resten av verksamheten

Nu har ni möjlighet att under tre dagar på internat, plus en dags uppföljning, utveckla ert ledarskap enligt UL-modellen. Den här utbildningen ger vi bara som företagsintern kurs, där deltagarantalet kan variera med allt från 6-24 deltagare, Vi ordnar (om ni vill) allt det praktiska runt kursen.

Målet med utbildningen är att deltagarna ska bli chefer som leder på det sätt som forskningen säger är det bästa, och därmed: 

 • Upplevas som ett föredöme i ditt sätt att agera och leva efter tydliga värderingar.
 • Visa personlig omtanke, ge stöd och hantera konflikter på ett sätt som stärker individen.
 • Inspirera och motivera genom att delegera, ge förtroende och uppmuntra delaktighet och kreativitet.

På så sätt gynnas både medarbetarnas individuella utveckling och organisationens resultat.

Utvecklande ledarskap är en vetenskapligt bevisad modell

Bakgrunden till Utvecklande ledarskap är att under 1990-talet fick Försvarshögskolan i uppdrag av Försvarsmakten att kartlägga aktuella vetenskapliga publikationer om ledarskap. Det arbetet ledde fram till ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap.

Här tog man fasta på de ledarskapsmodeller som vetenskapligt har bevisats vara de bästa, anpassade till svenska förhållanden, och utvecklade sin egen modell efter det.

erfarna och omtyckta kursledare

Duktiga kursledare avgör om en sådan här utbildning blir bra, eller om den blir fantastisk.
Vi väljer att arbeta med Christian Sandblom och Malin Larsson som båda har stor erfarenhet av att hålla utbildningar i UL. För dig blir det en trygghet från förarbete till genomförande. Christian och Malin kommer att arbeta tätt med dig som beställare av utbildningen för att säkerställa att ni får ut maximalt av den.
Och deltagarna kommer att få en utbildning ledd av utbildare av absolut högsta klass.

Malin och Christian berättar om Utvecklande Ledarskap

Det roligaste med att hålla de här kurserna är den kraften och det engagemanget som vi finner hos deltagarna. När vi ser att det händer saker som gör att de utvecklas, motiveras och vill komma hem och jobba med de här sakerna som de verkligen tror på!

Oerhört kompetenta o kompletterade varandra perfekt. Ibland träffar man människor som man vet att man aldrig kommer att glömma,det händer då och då. Dessa två sitter helt klart fast hos mig. Tack!

Mycket kunniga och inspirerande som kursledare.

Anledningen att kursen var givande, inspirerande. Gjorde en lång kurs kort och rolig! Kunniga,intresserade samt fick med alla deltagare på "tåget".

Om kursledarna

Christian Sandblom är statsvetare i grunden, men arbetar sedan mer än tio år som konsult inom organisationsutveckling och ledarskap.Framför allt arbetar han med längre processer där hela eller flera delar av en organisation är involverad i insatsen.
Bland specialiteterna finns Utvecklande ledarskap och ledningsgruppsutveckling där fokus alltid är inställt på faktisk och konkret utveckling i linje med uttalade syften och mål.

 

 

Malin Larsson har lång och bred erfarenhet av att utveckla organisationer och ledare. Med utgångspunkt i det transformativa ledarskapet skapar hon förutsättningar för konkreta resultat för såväl individ som organisation.

Idag arbetar Malin till stor del med att leda utvecklingen av grupper i syfte att skapa ökad samsyn kring gemensam vision och mål, samt att nå ökad gemensam effektivitet.

Vad kostar det?

Fyll i formuläret för att se hur prisbilden ser ut:

Program

Dag 1

Att förstå förhållningssättet Utvecklande ledarskap
 • Introduktion till UL
 • Teoretisk bakgrund
 • Utmaningar för ledare

Dag 2

Ledarstilsmodellen
 • Förstå och tolka ditt ULL-resultat
 • Förberedelser för feedback
 • Individuellt samtal med handledare
 • Teamarbete för individuell utveckling

Dag 3

Arbete med resultatet samt framtagande av individuell utvecklingsplan
 • Coachande förhållningssätt
 • Framtagande av individuell handlingsplan, med stöd från team och handledare

Mellan dag tre och fyra kommer du att ha ett  personligt samtal med en av kursledarna, där du  följs upp individuellt. 

 

Dag 4 – Uppföljningsdag

Fokus ligger på praktisk tillämpning av det utvecklande ledarskapet. Målet är att förstärka varje deltagares utvecklande ledarskap. Syftet är att stödja fortsatt individuell ledarutveckling.

Innehåll:

 • Repetition
 • Reflektion av ledarsituationer på hemmaplan
 • Utvecklande ledarskap i praktiken
 • Revidering av individuell handlingsplan
Väntelista Vi informerar dig om denna kursen får lediga platser